s01_BozeCiało_Kosciol s03_D_gory2_270 s11_Res_5_msza_270 s12_Res_5_msza2_270 s06_K_Hostia_270 s09_Res_3_270

_________ ... _________

Module Dekrety Epidemia

_________ . . _________

Module Komunikaty Episkopat

POST i MODLITWA

Bp Stepnowski POST MODLITWA 200

Duszpasterstwo Młodzieży

Duszpasterstwo Mlodziezy 200

Odkryj wartość Różańca

NMP Rozancowa 200

Katolicka Szkoła Rodzenia ISKIERKA

SzkolaRodzeniaIskierka 200

Różaniec Eucharystyczny

2016 10 24 Rozaniec eucharystyczny 1111

_____________________

Module 15 rocznica JanPawel II

 

 

Cudowny Medalik

St.Caterine 150

 

 

Odnowa w Duchu Św.

Per Musicam at Deum

PerMusicamAtDeum left

 

 

Chrzest dziecka odbywa się w parafii zamieszkania (nie zameldowania) rodziców. Chrzty w naszej parafii udzielane są w 2 i 4 niedzielę miesiąca, w pierwszy dzień swiąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia podczas mszy św.o godz. 13.00. Chrzest należy zgłosić w kancelarii księży na dwa tygodnie przed planowanym chrztem. Przed Chrztem rodzice i chrzestni zobowiązanie są do odbycia katechezy przedchrzcielnej. W naszej parafii katecheza ta odbywa się o godz 8.30 w sobotę poprzedzająca niedzielę chrztu w sali parafialnej. Po katechezie spisanie aktu chrztu w kancelarii pana organisty.


NALEŻY PRZYGOTOWAĆ:


potwierdzenie odbytej spowiedzi przed chrztem - rodzice i chrzestni,
zaświadczenie chrzestnych o praktykach religijnych wydane we własnej parafii,
skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE NT. CHRZESTNYCH:

 

Kodeks Prawa Kanonicznego Kan. 874 mówi:


§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:


1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.


§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Serdecznie Witamy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.