s01_BozeCiało_Kosciol s03_D_gory2_270 s11_Res_5_msza_270 s12_Res_5_msza2_270 s06_K_Hostia_270 s09_Res_3_270

Odnowa w Duchu Św.

PIELGRZYMKA WŁOCHY

 

2024 Roma 200

2024 SAN GIOVANI ROTONDO

 

Wieczory Skupienia

 2024 01 11 Patrycja Hurlak 200

 

Duszpasterstwo Młodzieży

Duszpasterstwo Mlodziezy 200

Odkryj wartość Różańca

NMP Rozancowa 200

Katolicka Szkoła Rodzenia ISKIERKA

SzkolaRodzeniaIskierka 200

Różaniec Eucharystyczny

2016 10 24 Rozaniec eucharystyczny 1111

_____________________

Module 15 rocznica JanPawel II

 

 

Cudowny Medalik

St.Caterine 150

 

 

Per Musicam at Deum

PerMusicamAtDeum left

 

 

2024 02 11 Matka Boza z Lourdes

 

żródło : https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/w_sluzbie_02_2010_nmp.html

 

Ojciec Święty bł. Pius IX ogłosił 8 XII 1854 roku bullą „Ineffabilis Deus” dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Znaczy to, że Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. W cztery lata później Matka Boża objawiła się skromnej, ubogiej 14-letniej dziewczynce Marii Bernadetcie Soubirous, wyniesionej w 1933 roku do chwały świętych. Miało to miejsce 11 II 1858 roku we Francji, w grocie nad rzeką Gave w Lourdes. W następnych miesiącach, do 16 VI 1854 roku, Bernadetta była świadkiem osiemnastu objawień.

Bernadetta w taki oto sposób opisała swoje pierwsze spotkanie z Matką Bożą: „Usłyszałam hałas, jakby podmuch wiatru, wtedy odwróciłam głowę w kierunku łąki. Widziałam, że drzewa się nie poruszały, więc powróciłam do ściągania butów. Znowu usłyszałam ten sam hałas. Kiedy podniosłam głowę w stronę groty, ujrzałam Panią ubraną na biało. Miała białą suknię, biały welon, w pasie błękitną szarfę i różę na każdym bucie — żółtą, w takim samym kolorze jak łańcuszek jej różańca. Trochę się wystraszyłam. Sądziłam, że to złudzenie. Przecierałam oczy. Jeszcze raz popatrzyłam i widziałam cały czas tę samą Panią. Wsunęłam rękę do kieszeni i znalazłam mój różaniec. Zrobiłam znak krzyża. Lęk, jaki odczuwałam, zniknął. Uklękłam. Odmówiłam różaniec w obecności tej pięknej Pani. Zjawa przesuwała różańcowe paciorki, ale nie poruszała wargami. Kiedy skończyłam różaniec — nagle zniknęła” („Źródło” nr 1/2010). Piękna Pani pewnego razu powiedziała Bernadetcie: „Nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym”. 21 II 1858 roku na twarzy Pięknej Pani pojawiły się smutek i łzy. Bernadetta usłyszała prośbę i wezwanie do modlitwy za grzeszników: „módl się za grzeszników”. Dziewczynka słyszała też słowa: „pokuty, pokuty, pokuty”; „proście Boga o nawrócenie grzeszników”. Matka Boża poleciła jej, aby w akcie pokuty za grzeszników poszła na klęczkach do groty i ucałowała ziemię. Innym razem, 25 lutego, Matka Boża poleciła Bernadetcie wykopać w grocie źródło, do dzisiaj istniejące, i napić się wody. Dziewczynka otrzymała też polecenie: „Powiedz księżom, by wznieśli tu kaplicę i przyszli z procesją”. W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Bernadetta prosiła trzykrotnie Piękną Panią, aby powiedziała, kim jest i jakie jest jej imię. Dopiero za czwartym razem dziewczynka otrzymała odpowiedź: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. Biskup Bertrandt Seweryn Laurence, ordynariusz diecezji Tarbes, 18 I 1862 roku potwierdził autentyczność objawień w Lourdes, mówiąc: „Jesteśmy zdania, że Niepokalana Matka Boża Maryja w dniu 11 II 1858 roku i w ciągu następnych dni objawiła się rzeczywiście Bernadetcie Soubirous w Grocie Massabielle pod Lourdes”. Święta Bernadetta zakończyła swoją ziemską wędrówkę jako zakonnica Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia i Wychowania Chrześcijańskiego 16 IV 1879 roku w klasztorze w Nevers.

Zgodnie z wolą Matki Bożej w roku 1875 arcybiskup Paryża poświęcił okazałą świątynię zbudowaną nad grotą objawień. Na uroczystości było obecnych 35 arcybiskupów i biskupów, 3 tysiące kapłanów i 100 tysięcy wiernych. W latach 1883-1901 zbudowano w Lourdes Bazylikę Różańcową. W setną rocznicę objawień, 25 III 1958 roku, legat papieski kardynał Angelo Giuseppe Roncali, późniejszy papież bł. Jan XXIII, poświęcił w Lourdes podziemną, nowoczesną bazylikę pw. św. Piusa X, zbudowaną w kształcie elipsy. W tym roku jubileuszowym przybyło do Lourdes ponad 5 milionów pielgrzymów.

Papież Leon XIII ustanowił w roku 1891 święto Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które Ojciec Święty Pius X polecił w 1907 roku obchodzić w całym Kościele. Zgodnie z reformą roku liturgicznego papieża Pawła VI z roku 1969 wspomniany wyżej obchód liturgiczny nosi nazwę Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, ma rangę wspomnienia dowolnego i został wyznaczony na dzień 11 lutego.

Ojciec święty Jan Paweł II dwukrotnie odwiedzał sanktuarium w Lourdes w roku 1983 i 2004. Tenże papież w roku 1992 ustanowił Światowy Dzień Chorego i polecił go obchodzić w dniu 11 lutego, wiążąc ten obchód z Matką Bożą z Lourdes, za przyczyna której tak wielu ludzi odzyskało zdrowie fizyczne, ale też i uzdrowienie duchowe. Ojciec święty Benedykt XVI przybył do Lourdes 14 IX 2008 roku, aby uczcić 150 rocznicę objawień, a rok 2009 poświęcić św. Bernadetcie w jej 130 rocznicę narodzin dla nieba.

Bądźmy wdzięczni Matce Bożej za jej objawienia, za osobę św. Bernadetty i jako aktualne przyjmujmy wezwanie Maryi do nawrócenia i modlitwy za grzeszników.

„Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia” (kolekta z 11 lutego).

opr. aw/aw

 

 

Dane kontaktowe

 

Kościół Farny w Ostrołęce                    Ks. Proboszcz
                                                                 tel. : (29) 764 49 50

Parafia rzym-kat. pw. N.N.M.P               Kancelaria Parafialna

ul. Szwedzka 2                                        tel. : (29) 764 29 97

07-410 Ostrołęka

 

PKO BP Oddział 1 w Ostrołęce

94 1020 3802 0000 1102 0007 5010

Serdecznie Witamy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.