s01_BozeCiało_Kosciol s03_D_gory2_270 s11_Res_5_msza_270 s12_Res_5_msza2_270 s06_K_Hostia_270 s09_Res_3_270

Katolicka Szkoła Rodzenia ISKIERKA

SzkolaRodzeniaIskierka 200

Duszpasterstwo Młodzieży

Duszpasterstwo Mlodziezy 200

Różaniec Eucharystyczny

2016 10 24 Rozaniec eucharystyczny 1111

Cudowny Medalik

St.Caterine 150

 

 

Odnowa w Duchu Św.

Per Musicam at Deum

PerMusicamAtDeum left

 

 

Ministrant- znaczy usługujący - służy na różny sposób w czynnościach liturgicznych.

 

Ministranci służą Bogu, kiedy przyczyniają się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. Są oni pomocnikami przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministranci usługują księdzu, gdy ołtarz jest przygotowany i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej. Pomagają również po zakończeniu Mszy świętej. Ministranci przez służenie wskazują, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministranci wskazują, że uczestniczyć w liturgii nie znaczy tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! Uczestniczyć w liturgii to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Ministranci 500

Dziesięć zasad Ministranta

 

1. Ministrant jest dzieckiem Bożym i stara się czynić dobro, a unikać grzechu.

2. Ministrant jak święty Dominik Savio kocha Chrystusa, dlatego jak najczęściej łączy się z Nim poprzez Eucharystię.

3. Ministrant chlubi się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa.

4. Ministrant naśladuje Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny aż do śmierci.

5. Ministrant wypełnia nakazy Chrystusa: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali".

6. Ministrant służąc Bogu przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna.

7. Ministrant podczas służby przy ołtarzu zachowuje postawę modlitwy i skupienia.

8. Ministrant kocha Matkę Bożą i z Jej pomocą głosi Królestwo Boże.

9. Ministrant mając czyste serce promieniuje Bożą radością i jest przykładem dla swoich kolegów.

10. Ministrant z miłości ku Bogu i ku bliźnim unika alkoholu i tytoniu.

Serdecznie Witamy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.